ARRIVAL OF NEW CHILDREN FROM ARMENIA

Arrival of New Children,Armenian College and Philanthropic academy

Armenian College and Philanthropic Academy doors opened again to a new batch of Armenian students.

On 15th March 2017, 14 new children arrived at Kolkata accompanied by Deacon Varazdat Kocharyan.

The batch includes girls and boys.

Armenian College doors are open to all the Armenians from around the world.

Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը կրկին իր դռները բացեց հայ աշակերտների առջև: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական Դաստիարակության կենտրոնում ընդունված թվով 14 նոր աշակերտները 2017թ. մարտի 15-ին ժամանեցին Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարան՝ Բարեշնորհ Վարազդատ Սարկավագ Քոչարյան ուղեկցությամբ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *