STUDENTS FROM IRAQ

Students from Iraq,Armenian College and Philanthropic Academy,Kolkata,India

With the initiative of the management of the Armenian College and Philanthropic Academy and the blessing of Archbishop Avag Asaturean, the Primate of the Armenian Diocese of Iraq, two Armenian students were admitted to Armenian College to pursue their education. After 10 long years of gap the school again received students from Iraq, last being 2007.

The Students  Asadur Gasparian from Baghdad and Talin Terchumian from Mosul, landed in Kolkata on 14th March 2017. The students were guided by Razmeeg Hakob Suren, an Iraqi Born Armenian, who is pursuing his higher education in Kolkata under the guardianship of Armenian College and Philanthropic Academy.

Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական Ճեմարանի տեսչության նախաձեռնությամբ և Իրաքի Հայոց թեմի հոգևոր առաջնորդ Տ. Ավագ Արք. Ասատուրեանի տնօրինությամբ Իրաքի հայ համայնքից երկու հայ երեխաներ այսուհետ իրենց կրթությունը կշարունակեն Հնդկաստանում: Վերջին անգամ Իրաքից աշակերտներ եկել էին 2007թ.

Երեխաները՝ Ասատուր Գասպարեանը (Պաղտատ) և Թալին Թերճումեանը (Մուսուլ), այսօր՝ մարտի 14-ին ժամանեցին Կալկաթա:  Նրանց դեպի Հնդկաստան ուղեկցեց Կալկաթայի Հայոց Ճեմարանի խնամակալության տակ գտնվող իրաքահայ Ռազմիկ Հակոբ Սուրենը, ով այժմ իր բարձրագույն կրթությունն է ստանում Կալկաթայում:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *